Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Deze site laadt functionele en analytische en cookies. Wij plaatsen zelf geen externe trackers of advertentietags. Wij respecteren Do Not Track.

Services die cookies of trackers kunnen laden zijn Automattic, Wordpress, Gravatar, Jetpack, Google Fonts. Daarnaast moeten ook reCAPTCHA, Do Not Track en deze privacymelding gebruik maken van cookies.

Je kan cookies altijd verwijderen of blokkeren via de privacy-instellingen van je browser. Je kan ook bijkomende maatregelen nemen om cookies, trackers en advertentietags te weigeren of te vermijden. Dit kan door extensies en plugins, maar ook door je browsergewoontes aan te passen.

Winteruur op reis respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische privacywetgeving.

De analytische informatie die wij verzamelen blijft anoniem. De gegevens die je verzendt via het externe inschrijvingsformulier worden opgeslagen op onze mailservers en in onze contactbeheersoftware. Je hebt altijd het recht deze gegevens op te vragen, te laten aanpassen of wissen.

Wij beantwoorden graag je vragen. Voor meer informatie kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Veel plezier met Winteruur op reis!

Sluiten